E-Book
 
ยูสเซอร์ :  
รหัสผ่าน :  
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
*** ราคาเงินสด และยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าบางรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ***
รายการสินค้าจำนวน รายการ

สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : ลวดเย็บตราช้าง No.23/20
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851907131791
ราคา : 80 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดยิงตราช้างTitania#T-13
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851907115005
ราคา : 35 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ลวดยิงตราช้างTitania#T-10 บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851907114992D
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ลวดยิงตราช้างTitania#T-10
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851907114992
ราคา : 30 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเย็บตราช้างNo.3 (24/6) บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851907101565X
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ลวดเย็บตราช้างNo.3 (24/6)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851907101565
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 120
สินค้า : ลวดเย็บตราช้าง(Kangaro) No.10 บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851907092863
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : กล่องบรรจุจะเป็นตราช้าง
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : ชุดเครื่องเย็บตราช้างNo.10Y2
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851907083243
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด : รุ่นละ3สี(ตามภาพ) บรรจุกล่อง10อัน(คละสีในกล่อง)
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เครื่องยิงตราม้า H-14H
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องยิง
รหัสสินค้า : 8851552810546
ราคา : 750 บาท
รายละเอียด : ใช้ลวดNo.3(24/6), T3-10M, T3-13M
สินค้าคงเหลือ : 0
สินค้าใกล้หมดสต๊อก
สินค้า : เครื่องยิงตราม้า H-10H
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องยิง
รหัสสินค้า : 8851552810539
ราคา : 550 บาท
รายละเอียด : ใช้ลวดNo.3(24/6), T3-10M, T3-13M
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : เครื่องเย็บMax HD-10N บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851552133614
ราคา : 550 บาท
รายละเอียด : ใช้กับลวดNo.10 มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน
สินค้าคงเหลือ : 500
สินค้า : เครื่องเย็บMax HD-10N
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> เครื่องเย็บ
รหัสสินค้า : 8851552133003
ราคา : 65 บาท
รายละเอียด : มี3สี บรรจุกล่องละ10อัน(คละสีในกล่อง)
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดยิงMax T3-13MB บรรจุกล่องละ20กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552122618
ราคา : 900 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ลวดยิงMax T3-13MB
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552122007
ราคา : 50 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ลวดยิงMax T3-10MB บรรจุลังละ20โหล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552121710
ราคา : 8400 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ลวดยิงตราม้า T3-10MM บรรจุกล่องละ20กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552121628
ราคา : 390 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดยิงMax T3-10MB บรรจุกล่องละ20กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552121611
ราคา : 720 บาท
รายละเอียด : บรรจุลังละ12กล่องใหญ่(240กล่องเล็ก)
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ลวดยิงตราม้า T3-10MM
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552121017
ราคา : 25 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ลวดยิงMax T3-10MB
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552121000
ราคา : 40 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ20กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ลวดเย็บMax 1224FA-H บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552120614
ราคา : 960 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเย็บMax 1224FA-H
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552120003
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ลวดเย็บMax 1220FA-H บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552119618
ราคา : 900 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเย็บMax 1220FA-H
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552119007
ราคา : 110 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ลวดเย็บMax 1217FA-H บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552118611
ราคา : 770 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเย็บMax 1217FA-H
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552118000
ราคา : 95 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ลวดเย็บMax 1215FA-H บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552117614
ราคา : 700 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเย็บMax 1215FA-H
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552117003
ราคา : 85 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ลวดเย็บMax 1213FA-H บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552116617
ราคา : 650 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเย็บMax 1213FA-H
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552116006
ราคา : 80 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ลวดเย็บMax 1210FA-H บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552115610
ราคา : 560 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเย็บMax 1210FA-H
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552115009
ราคา : 70 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 5
สินค้า : ลวดเย็บMax 1208FA-H บรรจุกล่องละ10กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552114613
ราคา : 450 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ลวดเย็บMax 1208FA-H
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552114002
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ10แพ็ค
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ลวดเย็บMax No.35(26/6) บรรจุลังละ30โหล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552110615Q
ราคา : 2880 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 199
สินค้า : ลวดเย็บMax No.35(26/6) บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552110615
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : บรรจุลังละ15กล่องใหญ่(30โหล)
สินค้าคงเหลือ : 6000
สินค้า : ลวดเย็บMax No.35(26/6)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552110004
ราคา : 10 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ลวดเย็บMax No.10 บรรจุลังละ60โหล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552108612V
ราคา : 4200 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 199
สินค้า : ลวดเย็บMax No.10 บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552108612
ราคา : 144 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 6000
สินค้า : ลวดเย็บMax No.10
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552108001
ราคา : 7 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 49
สินค้า : ลวดเย็บสีตราม้า No.10 บรรจุแพ็คละ24กล่องเล็ก(คละสีในแพ็ค)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552107561
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด : มี4สี
สินค้าคงเหลือ : 600
สินค้า : ลวดเย็บสีตราม้า No.10
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552107035
ราคา : 9 บาท
รายละเอียด : มี4สี บรรจุแพ็คละ24กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 10
สินค้า : ลวดเย็บMax M8 บรรจุลังละ30โหล
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552104614V
ราคา : 3060 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 300
สินค้า : ลวดเย็บMax M8 บรรจุกล่องละ12กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552104614
ราคา : 114 บาท
รายละเอียด : บรรจุลังละ30กล่อง
สินค้าคงเหลือ : 597
สินค้า : ลวดเย็บMax M8
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552104003
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ12กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 119
สินค้า : ลวดเย็บMax No.3(24/6) บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552102610
ราคา : 282 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 6000
สินค้า : ลวดเย็บMax No.3(24/6)
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8851552102009
ราคา : 12 บาท
รายละเอียด : บรรจุกล่องละ24กล่องเล็ก
สินค้าคงเหลือ : 50
สินค้า : ที่ถอดลวดAroma#5804 บรรจุแพ็คละ12อัน
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ที่ถอดลวดเย็บ
รหัสสินค้า : 8850892058045E
ราคา : 540 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 598
สินค้า : ที่ถอดลวดAroma#5804
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ที่ถอดลวดเย็บ
รหัสสินค้า : 8850892058045
ราคา : 55 บาท
รายละเอียด : บรรจุแพ็คละ12อัน
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ลวดเย็บWhashin H-13#23/24
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8802966060904
ราคา : 90 บาท
รายละเอียด :
สินค้าคงเหลือ : 20
สินค้า : ลวดเย็บWhashin H-13#23/17
หมวดหมู่ : อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน >> เครื่องเย็บ/เครื่องยิง/ลวดเย็บ >> ลวดเย็บ/ลวดยิง
รหัสสินค้า : 8802966060706
ราคา : 70 บาท
รายละเอียด :
หน้าที่ :
[1] | [2] | [3] | [4] | [5]

 
    @สงวนลิขสิทธิ์ 2558  เว็บไซต์ www.tsuksapan.com  เลขทะเบียนพาณิชย์ : 7100603000780

     TSP Contact Center  043-711584  เปิดบริการทุกวัน 7.30-20.30 น.